De exitanalyse

Alle vragen i.v.m. de exitanalyse worden hieronder beantwoord. Een exitanalyse is een analyse op de verkregen antwoorden uit het exitformulier of het exitgesprek. U kunt dus twee exitanalyses doen. Deze stap in het uitstroomproces mag niet worden onderschat omdat hier het verschil tussen een goede en een Beste Werkgever wordt gemaakt. 

Wanneer wordt een exitanalyse uitgevoerd?

Een exitanalyse kan op 2 momenten worden uitgevoerd. Het eerste moment is na het ingevulde exitformulier. Het tweede moment is na het gevoerde exitgesprek. Pas dan zijn er data voorhanden die kunnen worden gebruikt.

1. Een exitanalyse na het exitformulier

U heeft de vertrekkende medewerker een exitformulier laten invullen. Heel goed! Het exitformulier geeft inzicht in de vertrekreden(en) van uw personeel. Dit formulier dient als basis voor het exitgesprek. Maar om het gesprek vlot en gestructureerd te laten verlopen zult u op voorhand een analyse moeten maken van de gegeven antwoorden. Dit houdt in dat u de resultaten uit het exitformulier verwerkt, analyseert en rapporteert. Dit zijn belangrijke stappen in het uitstroomproces met als doel goed werkgeverschap.

2. Een exitanalyse na het exitgesprek

U heeft een exitinterview met de vertrekkende medewerkers gevoerd. Dankzij uw goede voorbereiding verliep dit gesprek relatief vlot. Dit leidde tot nieuwe inzichten en uitkomsten die interessant zijn voor de organisatie. Iets kunnen doen met de verkregen informatie betekent dat ook deze informatie moet worden verwerkt, geanalyseerd en gerapporteerd aan hoger management.

Hoe wordt een exitanalyse uitgevoerd?

De verkregen antwoorden uit het exitformulier en/of het exitgesprek worden inhoudelijk onderzocht. Zo wordt er gekeken naar de uitschieters. Wanneer er meerdere ingevulde exitformulieren zijn worden deze met elkaar vergeleken. Zo wordt er gekeken naar de hoeveelheid zelfde antwoorden. Op basis van de verkregen antwoorden zal er vervolgens een actieplan worden opgesteld met adviezen in voor uw organisatie.

Waarom zou u een exitanalyse moeten (laten) uitvoeren?

Een exitanalyse geeft vernieuwende inzichten op basis van de verkregen antwoorden. Met een exitanalyse bent u in staat alle antwoorden met elkaar te vergelijken, deze te koppelen in een actieplan en zodanig uw strategisch retentiebeleid op het punt te stellen.

Wie voert de exitanalyse uit?

In principe kan iedereen een exitanalyse houden, maar wanneer u consequent en adequaat aan de slag wilt gaan met uw personeelsverloop, dan maakt u beter gebruikt van een hulpmiddel of een softwareprogramma. Vaak krijgt u dan standaard managementrapportages waarmee u aan de slag kunt.

Voordelen van een hulpmiddel / softwareprogramma

  • Zij testen het exitformulier.
  • Zij sturen het exitformulier uit of dat gebeurt automatisch.
  • Zij verzamelen alle gegevens voor u of dat gebeurt automatisch.
  • Zij analyseren alle gegevens voor u of dat gebeurt (deels) automatisch.
  • Zij rapporteren alle gegevens aan u of dat gebeurt (deels) automatisch.
  • Zij formuleren onze adviezen.
  • Zij stellen een mogelijk actieplan op.

Kortom, om uw uitstroom als een Beste Werkgever te managen moet u de analyse doen op basis van het exitformulier zodat u goed voorbereid aan het exitgesprek kunt beginnen.