E-book

E-book: Manage uw uitstroom als een Beste Werkgever

Het managen van uw uitstroom als een Beste Werkgever gebeurt aan de hand van een proces. Wij hebben dit het uitstroomproces genoemd. Het uitstroomproces begint met het laten invullen van een exitformulier. De verkregen antwoorden moeten vervolgens worden geanalyseerd, zodat ze in het exitgesprek kunnen worden bevraagd en verduidelijkt.

E-book - Manage uw uitstroom als een Beste Werkgever

 

Wanneer u dit proces volgt, en exitgesprekken consequent gaat voeren, bespaart u uw organisatie enerzijds veel geld uit doordat het vrijwillige personeelsverloop wordt tegen gegaan. Anderzijds kan het voeren van exitgesprekken tot goed werkgeverschap leiden. Deze twee belangrijke variabelen staan centraal in dit e-book en daarom vindt u in dit e-book alles wat u moet weten over exitgesprekken.

De inhoud van dit e-book

In dit e-book wordt het theoretisch model van het exitgesprek uiteengezet. Het hele verhaal begint met een definitie en uitgangspunten van een exitgesprek. Op deze manier verstaan u en ik hetzelfde en kunnen we overgaan naar de doelstellingen van een exitgesprek. Daarna wordt het exitformulier als basis toegelicht. Vervolgens gaan we dieper in op de persoon die het interview het beste voert. Dan staan we stil bij het exitformulier dat als basis dient voor het feitelijke gesprek dat volgens de exitprocedure plaatsvindt. Met deze blokken van informatie hebben we het theoretisch model van exitgesprekken neergezet.

Wat zeggen anderen over het e-book?

***** Jonas Van de Steene – 17 mei 2013

Een zeer handig overzicht met een aantal do’s en don’ts bij exit-gesprekken.
Uitermate relevante info en in mijn ogen een must read voor alle HR Managers. Dit is nl. een item dat nog té vaak vergeten wordt en nochtans voldoende impact heeft op je employer branding.

**** Veerle Van Hecke – 30 mei 2013

Een aanrader voor iedere personeelsverantwoordelijke die nog niet overtuigd is van de meerwaarde die exitgesprekken kunnen bieden, zowel op het niveau van de organisatie als voor het individu en het door hem weergegeven beeld van de organisatie in de markt.
Naar de organisatie toe een argument om ieder vetrek als een opportuniteit te zien om de interne werking te optimaliseren.

***** Jan Jacobs – 10 juni 2013

Als directeur van een organisatie met ongeveer 90 personeelsleden, heb ik wel wat beweging in ons personeelsbestand. Een exitgesprek is uitermate handig en leerrijk om kennis op te doen over je eigen organisatie en hoe medewerkers de eigen organisatie ervaren.
Dankzij dit boek van Lodi, krijg je een mooi overzicht van de do’s and dont’s en krijg je concrete tools in handen om dit soort gesprekken zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Bedankt voor je kennis Lodi!

**** Tom De Wit – 17 juni 2013

Het e-book ‘Manage uw uitstroom als een beste werkgever’ is helder opgebouwd.
U kan het gebruiken als houvast om uw exitproces te analyseren en evalueren.
Eens u dit heeft gedaan worden er bruikbare werkpunten aangereikt om dit proces te verbeteren.

Verder is het een zeer duidelijk boek dat u door het hele proces van een exitgesprek leidt met de mogelijkheid om verdere informatie en documenten te bekomen.
Indien je dit e-book volgt en zelf de nodige stappen zet dan kan je als bedrijf veel leren om het verloop tegen te gaan, aan je bedrijfsimago te sleutelen en kostenbesparend te werken.

Koop het e-book voor 8,99 EUR

Uiteraard beslist u zelf of u uw uitstroom als een Beste Werkgever wilt managen, maar als u beslist om het te gaan doen, dan heeft u met dit e-book uw sleutel tot succes in handen. Als u het e-book nu koopt krijgt u levenslang alle updates gratis en betaalt u slechts 8,99 voor versie 2.0 (25 pagina’s). Wie weet hoeveel u later betaalt voor de andere versies?

Koop het e-book Manage uw uitstroom als een Beste Werkgever.