Het exitformulier

Alle vragen i.v.m. het exitformulier worden hieronder beantwoord. Het exitformulier is essentieel bij het managen van uitstroom als een Beste Werkgever. Het is de eerste stap in het uitstroomproces en het is eveneens de basis voor elk goed gevoerd exitgesprek. Zo’n formulier wordt ook wel een exit vragenlijst genoemd omwille van alle vragen die worden gesteld aan de vertrekkende werknemer. In het Engels gebruikt men vaak de term exit survey.

Manage uw uitstroom als een Beste Werkgever

Medewerkers binnen uw organisatie hebben aangegeven dat zij de organisatie willen verlaten. Dit komt aan als een donderslag bij heldere hemel. U had dit niet zien aankomen. Laat staan dat u weet waarom de medewerker in kwestie uw organisatie wil verlaten. Wanneer u een Beste Werkgever wilt worden of zijn, dan moet u het personeel als hoogste goed (gaan) aanzien binnen uw organisatie. Dit betekent dat u tijd en moeite in hun moet stoppen. Ook als zij hebben besloten de organisatie te verlaten.

Doel van het exitformulier

Met een exitformulier moet u inzicht krijgen in de vertrekredenen van het personeel. Op deze manier leert u van uw fouten en zult u deze fouten niet meer maken mits u de resultaten analyseert. Dat is het belangrijkste doel van een exitformulier. Daarnaast leent een exitvragenlijst zich perfect als voorbereiding van een meer diepgaand exitgesprek. Oftewel het exitformulier is het begin van uw proces om uw uitstroom als een Beste Werkgever te gaan managen.

Waarom moet u gebruik maken van een exitformulier?

Een correct opgestelde exitvragenlijst geeft u inzicht in de vertrekredenen of verloopintenties waardoor u uw vrijwillig personeelsverloop kan aanpakken. Een direct gevolg hiervan is dat de kosten aan personeelsverloop verminderd zullen verminderen. Deze kosten zijn niet te onderschatten.

Hoeveel kost een vertrekkende werknemer?

Een vertrekkende werknemer kost tussen de 40% en 200% van het bruto jaarsalaris van de vertrekkende werknemer. De kosten bij een vertrekkende werknemer lopen op naarmate de anciënniteit toeneemt, het profiel schaars is en de arbeidsmarkt rooskleurig is.

Kortom, om uw uitstroom als een Beste Werkgever te managen moet u gebruik maken van een exitvragenlijst en de verkregen resultaten analyseren zodat u goed voorbereid aan het exitgesprek kunt beginnen. Download meteen ons voorbeeld exitvragenlijst