Het exitinterview

Alle vragen i.v.m. het exitinterview worden hieronder beantwoord. Het exitinterview, de volgende stap in het uitstroomproces, borduurt voort op de resultaten van het ingevulde exitformulier en wordt idealiter voorafgegaan door een analyse van het exitformulier. Een exitinterview wordt ook wel een exitgesprek genoemd waarbij er dieper wordt in gegaan op de vertrekreden(en). Een postexitgesprek is een soortgelijk gesprek als een exitgesprek, maar vindt een (half) jaar na de uitdiensttreding plaats.

Manage uw uitstroom als een Beste Werkgever

Uw vertrekkende werknemers een exitformulier laten invullen en niets met de resultaten doen is niet slim. Sterker nog het is zelfs zeer onverstandig. Enerzijds laat u dan de achtergebleven medewerkers zien dat het personeel niet als hoogste goed wordt beschouwd. Anderzijds laat u een kans liggen om knelpunten rond personeelsverloop binnen uw organisatie aan te pakken. Het voeren van een exitinterview is bijna onontbeerlijk. Zeker met het oog op het managen van uitstroom als een Beste Werkgever.

Doel van het exitgesprek

Het exitformulier dient als voorbereiding voor het exitgesprek. Een exitgesprek heeft geenszins de bedoeling om de medewerker te overtuigen om alsnog te blijven. Het exitgesprek heeft als doel meer diepgaande informatie in te winnen over de vertrekreden van de werknemer in kwestie. Topics die aan bod (kunnen) komen zijn: de arbeidsvoorwaarden, -verhoudingen, jobinhoud, arbeidsomstandigheden, persoonlijke ontwikkeling, organisatiestructuur, – cultuur en zo veel meer.Deze informatie kan worden omgezet in adviezen en zelfs actiepunten, zodat het ongewenst vrijwillige personeelsverloop kan worden aangepakt.

Een dergelijk gesprek focust zich dus op het waarom maar ook op het wie. Voor uw organisatie is het namelijk ook relevant te weten waar de vertrekkende werknemer naar toe gaat, op welk departement hij/zij werkzaam was en wat zijn/haar exacte functie was.

Waarom zou u een exitgesprek moeten voeren?

Een exitgesprek heeft enerzijds als doel om meer diepgaande informatie over de vertrekreden in te winnen en anderzijds om het imago van de organisatie te bewaken. In beide gevallen moet het managen van uitstroom als een Beste Werkgever centraal staan. Dit streeft u na omdat u minder kosten door personeelsverloop wenst. Meer nog doordat u actiepunten laat implementeren zult u zelfs meer omzet krijgen aangezien uw medewerkers met plezier naar het werk zullen komen.

De voordelen:

  • Het gaat dieper in op de vertrekredenen.
  • Het biedt een laatste contactmoment.
  • Het profileert u als een Beste Werkgever.
  • Het is een goed signaal voor personeelsbehoud en een vorm van rekruteren.
  • Het is een leermoment voor uw organisatie.

Lees hier hoe u het exitgesprek moet voeren.