Het postexitgesprek

Alle vragen i.v.m. het postexitgesprek worden hieronder beantwoord. Het postexitinterview is de laatste stap in het uitstroomproces. Het postexitgesprek is een andere vorm van een exitgesprek. In principe is het een normaal exitgesprek waarin dezelfde topics worden besproken. Het enige verschil is dat een postexitgesprek een (half) jaar na het vertrek van de werknemer gevoerd. Een postexitinterview focust zich daarom op het waarom in plaatst van het wie.

Manage uw uitstroom als een Beste Werkgever

Zowel exitgesprekken als postexitgesprekken zijn perfect compatibel met elkaar en moeten beiden gebruik maken van een exitformulier. Op deze manier zorgt u voor consistentie en heeft u het gesprek gedocumenteerd. Dit laatste is een voordeel wanneer u als een Beste Werkgever de pijnpunten van uw organisatie onder handen (wilt nemen) neemt.

Doel van het postexitgesprek

Het exitformulier en het gevoerde exitgesprek dienen als voorbereiding voor het postexitgesprek. De medewerker in kwestie is vertrokken dus het doel van een postexitgesprek is tweeledig. Enerzijds kunt u de antwoorden gegeven tijdens het exitgesprek controleren op consistentie. Anderzijds kunt u oude banden aanhalen en kijken wat de toekomst brengt.

De voordelen van een postexitgesprek

  • Het verhaal kan worden gecheckt op consistentie.
  • Het verkrijgt (vaker) eerlijkere antwoorden.
  • Het biedt een contactmoment om (oude) banden aan te halen.
  • Het profileert u als een Beste Werkgever.
  • Het is een goed signaal voor personeelsbehoud en een vorm van rekruteren.

Lees hier hoe u het postexitgesprek moet voeren.