Het uitstroomproces

Het uitstroomproces is het proces dat nodig is om uw uitstroom als een Beste Werkgever te managen. Wanneer één van uw medewerkers aankondigt dat hij of zijde organisatie wenst te verlaten moet het proces in gang schieten. Het managen van uitstroom als een Beste Werkgever biedt vele voordelen en heeft dus betrekking op vrijwillig personeelsverloop. Het heeft immers weinig zin om de vertrekreden te achterhalen van iemand die ontslagen wordt daar de vertrekreden geweten is. 

Het exitformulier

Nadat de werknemer heeft aangekondigd de organisatie te verlaten moet uw hem of haar een exitformulier voorleggen en vragen deze in te vullen. U kunt gratis het voorbeeld exemplaar downloaden indien u zelf geen exitformulier ter beschikking heeft. Het is belangrijk dat de vertrekkende werknemer dit formulier invult aangezien het veel belangrijke informatie herbergt. Deze eerste stap in het uitstroomproces mag niet worden onderschat.

De exitanalyse

Van zodra de werknemer het exitformulier heeft ingevuld moet er een analyse volgen op de antwoorden. Deze stap die voor het exitgesprek plaatsvindt heet de exitanalyse en dient ter voorbereiding van het exitgesprek. Veel hulpmiddelen en softwareprogramma’s bieden deze functie standaard aan. Is dat niet het geval? Dan zult u zelf handmatig de verkregen gegevens moeten analyseren. De verkregen analyse levert namelijk input voor de te maken rapportage en actieplan om enerzijds vrijwillig personeelsverloop tegen te gaan en anderzijds uw uitstroom te managen als een Beste Werkgever. Dit is de belangrijkste stap in het uitstroomproces.

Het exitgesprek

De volgende stap is een exitinterview ook wel het exitgesprek genoemd. Hierin kunnen de antwoorden die de vertrekkende werknemer heeft ingevuld extra worden bevraagd. Onduidelijkheden kunnen worden uitgelegd en eventuele toelichtingen kunnen worden gedaan. Het is belangrijk voor de organisatie om de daadwerkelijke vertrekreden te achterhalen om soortgelijke situaties te voorkomen. Dit is de grootste stap in het uitstroomproces.

Het postexitgesprek

De laatste stap van het uitstroomproces is het voeren van postexitgesprek. Tijdens een postexitgesprek kunnen oude banden nog eens worden aangehaald. Ook kan er worden gepolst naar een eventuele terugkomst naar uw organisatie (indien van toepassing). Daarnaast lenen postexitgesprekken zich perfect voor het controleren van eerder gegeven antwoorden. Consistentie speelt hier dus een grote rol.