Start op exitgesprek.com

We beginnen met een aantal vragen om kritisch naar uzelf te kijken.

Hoe vaak heeft u met ‘neen’ moeten antwoorden? Waarschijnlijk vaker dan u lief heeft en dan kan meerdere oorzaken hebben. Tijd om eens te kijken naar uw organisatie.

  • Heeft u organisatie een uitstroombeleid opgesteld en gecommuniceerd?
  • Krijgt iedere vertrekkende medewerker een (anoniem) exitformulier om in te vullen?
  • Krijgt iedere vertrekkende medewerker een exitgesprek? En een postexitgesprek?
  • Registreert u de kosten die gepaard gaan met de vertrekkende medewerker?
  • Verwerkt u de resultaten verkregen uit de exitformulieren en –gesprekken in een (management) rapportage?
  • Bespreekt u de (management ) rapportage met het managementteam of het HR-departement?
  • Maakt u trendanalyses op basis van de (management) rapportages?

Ook hier zult u waarschijnlijk vaker met ‘neen hebben moet antwoorden dan u lief heeft. Goed nieuws.

Op exitgesprek.com vindt u alle informatie terug over het exitgesprek. Zo kunt u zelf aan de slag gaan met het structureren van de vragenlijst, het achterhalen van de vertrekreden(en) en het managen van uw uitstroom als een Beste Werkgever. Dit zijn werkgevers die hun personeel als het belangrijkste goed binnen de organisatie aanzien en hiernaar handelen. Bent u een Beste Werkgever?