Exitgesprek voeren: Hoe voert u een exitgesprek?

Het voeren van een exitgesprek en een postexitgesprek is verschillend. Niet alleen de tijdsperiode verschilt, maar eveneens de structuur van beide gesprekken. 

Het voeren van een exitinterview

Exitgesprek voeren: wie voert het exitinterview?

Het exitgesprek wordt gehouden door de leidinggevende, de HR professional of een gespecialiseerde consultant. Diegene die u kiest is afhankelijk van de informatie die hij of zij boven tafel kan krijgen en op welke manier u afscheid wilt nemen.

Exitgesprek voeren: wanneer wordt een exitgesprek gevoerd?

Een exitgesprek wordt idealiter in de laatste week voordat de medewerker vertrekt gevoerd. Op die manier kan de organisatie op een nette en fatsoenlijke manier afscheid nemen van de vertrekkende werknemer.

Exitgesprek voeren: hoe wordt een exitgesprek gevoerd?

Een exitgesprek kent een bepaalde structuur. Deze structuur wordt toegelicht in het e-book: manage uw uitstroom als een Beste Werkgever.