Voorbeeld exitformulier

Er zijn redenen genoeg om gebruik te maken van een exitformulier (cfr. exitvragenlijst), maar er zijn ook redenen te bedenken waarom u er geen gebruikt. Een van deze redenen zou kunnen zijn dat u geen tijd heeft om een goede exitvragenlijst te maken. Daarom kunt u hier tegen betaling (4,99 EUR) het voorbeeld exitformulier downloaden (.PDF en .docx). 

Download het voorbeeld exitformulier